Wat geloven Baptisten?

Net als andere christenen belijden Baptisten dat Jezus Christus Gods Zoon is en dat Hij door God werd gezonden om de mensheid te redden. Door het lijden en sterven van Jezus Christus en door zijn opstanding, geloven wij dat er nieuw leven en contact met God mogelijk is.

Iedereen die dat gelooft en zijn of haar leven toevertrouwd aan God mag zich een kind van God noemen. Baptisten benadrukken dus dat de mens persoonlijk moet kiezen om Jezus te volgen als antwoord op Gods liefde. De Bijbel leert dat je na zo'n persoonlijke keuze gedoopt mag worden en de Heilige Geest ontvangt. Net als in de Bijbel ga je tijdens de doop helemaal onder water.

 

> Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons

... het Baptisme

De Rank Utrecht  |  PrivacyGiften  |

De Rank Leidsche Rijn