Geloven is...

... de basis van alles waar we onze hoop op gezet hebben. Het is een zeker weten van de dingen die we niet kunnen zien, zoals in de Bijbel staat.

Maak kennis met enkele leden van onze gemeente en hun geloof, maar ook met wat wij als De Rank Leidsche Rijn bedoelen met geloven.

Geloven is voor mij

>  Het persoonlijke verhaal van Gea

>  Het persoonlijke verhaal van Kennard en Maybelline

>  Het persoonlijke verhaal van Frits en Harm

>  Het persoonlijke verhaal van Rob Westdijk

 

Geloven is voor ons

Omzien naar de ander

Samen bidden

Betrokken zijn in de wijk

De ander bereiken via zending

De Rank Utrecht  |  PrivacyGiften  |

De Rank Leidsche Rijn