Geloven is...

... voor Kennard en Maybelline

Het persoonlijke verhaal van Kennard & Maybelline

“De afgelopen jaren hebben we Gods aanwezigheid intensief ervaren. Terwijl onze kinderwens niet in vervulling ging, voelden we ons toch gesteund en gedragen. Het feit dat we nu een kleine krijgen, is een bevestiging van ons geloof. Maar ook in de lange en moeilijke tijd die achter ons ligt, wisten we dat God voor ons zorgde. Hij gaf ons de kracht om door te gaan.”

 

Aan het woord Kennard en Maybelline. Op het moment van dit interview is Maybelline hoogzwanger. Rond de jaarwisseling wordt hun baby verwacht. Een kindje waar ze al heel lang naar verlangden…

 

Kennard en Maybelline kwamen ruim zeven jaar geleden in Woerden wonen. Met hun verschillende kerkelijke achtergronden, Kennard rooms katholiek en Maybelline uit de pinkstergemeente, zochten ze een kerk waar ze zich beiden thuis konden voelen. Via internet kwam het pasgetrouwde stel bij de Rank terecht. ‘Hier vonden we een mooie tussenweg in wat we beiden gewend waren.’ Een goede baan, een mooi huis, een fijne gemeente. Gezinsuitbreiding leek een logische volgende stap. Maar een zwangerschap bleef uit en Kennard en Maybelline gingen een traject in van medische behandelingen. “Die ziekenhuisbehandelingen waren een hele strijd. Toch was God altijd sterk aanwezig,” vertelt Maybelline. “Ook als ik boos was en alleen nog maar kon huilen. God kwam daarin met zijn rust. Het was alsof hij zei ‘je mag gefrustreerd zijn, toch ben Ik er’. Daarna kon ik toch God loven en prijzen om wat hij heeft gedaan en doet in mijn leven. Er is zó veel om dankbaar voor te zijn. Ik wil uitdrukking geven aan die dankbaarheid, niet alleen bij mijlpalen, maar iedere dag.”

 

Het echtpaar ervaart het als een grote zegen dat ze, juist in die moeilijke tijd, zo veel steun aan elkaar hadden. “Door deze moeilijke tijd is onze band sterker geworden en zijn we dichter naar elkaar toe gegroeid. Dat op zich is al een wonder, want je ziet juist dat er hierdoor veel verwijdering kan ontstaan bij echtparen.”

Na een intensieve periode besloten ze een jaar rust te nemen, om daarna te beslissen of ze wilden beginnen met IVF-behandelingen. ‘We hebben daarover gepraat met voorganger André Huiting. Dat was heel verhelderend. Hoewel we met Andre’s hulp duidelijke kaders konden zetten om wel door te gaan met IVF, hebben we toch besloten niet door te gaan met de behandelingen. We hebben onze kinderwens heel bewust uit handen gegeven. Dit hebben we actief in gebed gebracht. Want er was een leegte. We hebben gebeden ‘God laat ons zien hoe die leegte moet worden opgevuld, ook als we geen kindje krijgen.’ Zo gingen we 2008 in” vertelt Kennard.

Een moeilijk besluit, maar ook noodzakelijk, volgens het stel: “Je bent er zo mee bezig. Je bent in de bloei van je leven maar kan niet genieten. Je leven staat stil en je komt niet verder, en daarmee geef je geen invulling aan je levensdoel.”

Een preek van André Huiting over verwachtingsvol zijn, het loslaten en het van God verwachten, bevestigt hun nogmaals in dat besluit. Kort daarop, eind april, blijkt dat Maybelline zwanger is. “Van mijn vader kreeg ik een tekst uit Lukas: ‘Wat bij de mens niet mogelijk is, is bij God mogelijk,” vertelt Maybelline. “God heeft laten zien hoe groot en machtig Hij is. Wat de artsen niet voor elkaar kregen, dat heeft Hij gedaan!”

 

“Ik ben geen moment bang geweest dat het niet goed zou gaan met de zwangerschap. We hebben ook geen aanvullende tests laten doen. Het feit dat we een kindje mogen krijgen is zo’n groot geschenk! Als het kindje wel iets zou blijken te hebben, dan zouden we dat moeilijk vinden. Maar we geloven dat God het ons schenkt, en Hij geeft ons wat Hij voor ons bedoeld heeft.” Voor Kennard is de komst van dit kindje zo’n duidelijk teken van Gods aanwezigheid in zijn leven, dat hij heeft besloten zich te laten dopen. “Het feit dat we een kleine krijgen is zo’n bevestiging van mijn geloof. Dáár wil ik mee verder! Ik hoop nog veel meer van God te zien. Dat is overigens niet afhankelijk van mijn doop. Mijn doop zie ik echt als een statement, mijn geloofsbelijdenis die gestalte krijgt door de doop.”

Kennard en Maybelline hopen komend voorjaar, samen met hun kindje, naar Leidsche Rijn te verhuizen, waar ze inmiddels ook kerken. “We vinden het leuk om actief te zijn in de gemeente en te helpen bij het opbouwen er van. We hopen snel meer mensen in de wijk te leren kennen, zodat het ook echt ons thuis wordt.”

Dat hun gebed nu verhoord is, betekent niet dat ze God nu niet langer nodig hebben. Integendeel: “We blijven God nodig hebben. We hebben gemerkt: het leven dichtbij Hem is hartverwarmend!"

 

> Terug

 

 

De Rank Utrecht  |  PrivacyGiften  |

De Rank Leidsche Rijn