Geloven is...

... betrokken zijn in de wijk

Betrokken zijn in de wijk

In een nieuwbouw wijk zoals Leidsche Rijn is alles nieuw; van straten en huizen tot parken en scholen. De circa 80.000 mensen zijn van verschillende achtergronden en overtuigingen. Maar wat al deze mensen bindt, is dat ze in Leidsche Rijn een nieuwe start maken. En allemaal werken aan en hopen op een mooie toekomst.

 

 

Dat gaat de een soms wat makkelijker af dan de ander.οΎ  Als mensen die geloven in God hebben wij hoop en toekomst gevonden die niet afhankelijk is van de omstandigheden. En wij geloven dat die hoop en toekomst er voor iedereen is, dus ook voor jou!

 

Hoop en toekomst

De Rank is daarom op diverse manieren betrokken en betrokken geweest bij de wijk Leidsche Rijn. We hebben als De Rank onze samenkomsten in het hart van de wijk in het Leidsche Rijn College in het Amaliapark.

 

We hebben in Leidsche Rijn goed contact met inwoners en proberen waar mogelijk samen te werken met maatschappelijke en Christelijke organisaties, zoals:

> Voedselbank Leidsche Rijn

> Stichting Present

> Platform kerken Leidsche Rijn

 

> Terug

 

 

 

De Rank Utrecht  |  PrivacyGiften  |

De Rank Leidsche Rijn