Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan De Rank Leidsche Rijn niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. De Rank Leidsche Rijn aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Alle artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) van De Rank Leidsche Rijn en niet die van de webmaster of de internetprovider.

 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Rank Leidsche Rijn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. De Rank Leidsche Rijn is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, als die aanwezig zijn, van de site die je bezoekt.

 

Privacy verklaring

De Rank Leidsche Rijn vindt de privacybescherming van haar leden en de bezoekers deze website belangrijk en gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om. Alles wat daarbij komt kijken hebben wij gevat in een Privacyverklaring, die hier te downloaden is.

 

 

 

De Rank Utrecht  |  PrivacyGiften  |

De Rank Leidsche Rijn