Giften

Geef je wel eens vrijwillig geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doe je een gift. Er zijn twee soorten giften, te weten gewone giften en periodieke giften. Als je een gift doet, mag je die misschien van de belasting aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Voorwaarden giften

> Een gewone gift mag je alleen aftrekken als je die doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

> Een periodieke gift mag je aftrekken als je die doet aan een ANBI of een vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

ANBI status De Rank Leidsche Rijn

> De Rank Leidsche Rijn heeft een ANBI-status. Meer informatie kun je daar hier over lezen.

 

> Je kunt je (gewone of periodieke) giften overmaken naar IBAN nummer: NL03INGB0007038092 t.n.v. Baptistengemeente De Rank Leidsche Rijn te Utrecht.

 

 

De Rank Utrecht  |  PrivacyGiften  |

De Rank Leidsche Rijn